Tác giả: Nguyễn Hà

Mini Outing trên sân golf Hilltop Hoà Bình

Mini Outing Đầu Tiên 2024 – Team Học Viên GGA Kết Nối Và Thực Chiến Sân Golf Hilltop Valley Hoà Bình

Golfgroup Academy không chỉ là nơi đào tạo golfer chuyên sâu hàng đầu Việt Nam mà còn là nơi gắn kết, tạo điều kiện giao lưu, kết nối của nhiều golfer cùng phong cách là…

Nguyễn Minh Ngọc
038755xxx
Đăng ký thành công khoá học golf cơ bản